Malowanie palcami – terapia zabawą

Są wśród zabaw i takie, które dają poczucie wolności i swobody, w których nie musimy się martwić o czystość swoich ubrań i swojego ciała. Wiemy bardzo dobrze, że dzieci uwielbiają się brudzić, chodzić po kałużach, dotykać błota. Niestety rodzice często jednak zabraniają im tego z obawy przed zniszczeniem ubrań. Należy pamiętać, że takie „brudne” zabawy mają działanie terapeutyczne. Rozluźniają mięśnie u dzieci, ponadto w trakcie takiej zabawy dziecku „puszczają hamulce emocjonalne”. Kontakt z mieszaniną lepką, w dotyku przyjemną i ciepłą powoduje, że dzieci w trakcie trwania zabawy coraz bardziej potrafią się w niej zagłębić. Warto zatem czasami pozwolić dzieciom się pobrudzić, a nawet zachęcać je do zabawy w brudzenie. Malowanie palcami i całą dłonią jest jedną z najskuteczniejszych metod wyzwalania swobodnej ekspresji twórczej. Jest zarazem techniką projekcyjną – ułatwia rzutowanie na zewnątrz napięć uczuciowych i popędowych. Wartość terapeutyczna takiego malowania polega na tym, że stanowi ona rodzaj języka, którym może się posługiwać każde dziecko niezależnie od swej sprawności werbalnej. Dla dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi szczególnie ważne jest, że zajęcia sprzyjają uzewnętrznieniu uczuć, pomagają w wytworzeniu właściwej terapeutycznej atmosfery pomiędzy dorosłym a dzieckiem, torując drogę wzajemnego porozumienia i przygotowując do twórczego uczestnictwa w życiu codziennym.
Malowanie palcami i całą dłonią:

  • sprzyja twórczemu działaniu,

  • poprawia samopoczucie dziecka,

  • daje gwarancję szybkiego sukcesu, a tym samym możliwość szczerej, pełnej akceptacji dziecka, jego wytworu i zachowania,

  • umożliwia nawiązanie głębszego kontaktu między dzieckiem a dorosłym,

  • otwiera kanał niewerbalnego porozumiewania się i toruje drogę ku komunikacji werbalnej,

  • ułatwia uzewnętrznianie napięć,

  • odblokowuje aktywność dziecka,

  • rozwija pozytywne cechy : wiarę we własne siły i możliwości, śmiałość i odwagę w pokonywaniu trudności, koncentrację uwagi, wyrażanie emocji (także negatywnych) w sposób akceptowany społecznie,

  • można ją stosować już od 2 roku życia.

Rodzicu pamiętaj!

Nie mów dziecku co ma malować.
Nie strofuj go na każdym kroku.
Daj mu poczucie, że swobodnie może się pobrudzić.
Jeżeli boisz się, że dziecko za bardzo pobrudzi ci pomieszczenie rozłóż w nim folię (np. do remontów i załóż mu ochronne ubranie).
Gdy dziecko skończy rysunek pochwal go i zadaj mu kilka pytań do stworzonego dzieła.

 

Miłej Zabawy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *