Witamy – Innowacja Pedagogiczna

Witamy Państwa na naszej e – świetlicy, która jest Innowacją Pedagogiczną stworzoną przez pedagożki Majkę Graf i Agnieszkę Wypych.

Innowacja obejmuje stworzenie zakładki przy stronie internetowej szkoły dla dzieci niesłyszących, która będzie wirtualną przestrzenią wspierającą proces edukacyjny oraz terapeutyczny dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Stworzenie i rozwijanie tej inicjatywy umożliwi przekazywanie wiedzy za pośrednictwem sieci przede wszystkim rodzicom, nauczycielom.

Zakładka ma spełniać role informatora, na wielu płaszczyznach, dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będzie zawierać rożnego rodzaju materiały multimedialne, zbiory zadań i ćwiczeń terapeutycznych do samodzielnego wykorzystania przez rodzica czy nauczyciela w pracy z dzieckiem. Chcemy by nasze zadanie wspierało rodzica w procesie wczesnej terapii dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, aby pomoc ta była organizowana bliżej dziecka, rodzica jako najlepszego specjalisty – pierwszego terapeuty.